Life is Beatiful

[Review] Life is beatiful (1997) – Cuộc sống tươi đẹp

Lời nói dối vĩ đại của người bố: "Trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, ta sẽ phải ghi được 1000 điểm. Nếu chiến...
spot_imgspot_img
Góc Điện Ảnh
Shivan Do

[Review] Life is beatiful (1997) – Cuộc sống tươi đẹp

Lời nói dối vĩ đại của người bố: "Trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, ta sẽ phải ghi được 1000 điểm. Nếu chiến...