Thao Túng

9 thủ thuật tâm lý đề phòng người khác thao túng bạn

Bạn biết phải làm gì nếu có người khiến bạn đặt câu hỏi cho quyết định của chính mình và cố đẩy bạn đứng...

HIỆU ỨNG THAO TÚNG TÂM LÝ “GASLIGHTING”

Gaslighting là một hình thức thao túng tinh thần, trong đó người thao túng (thợ gas) sử dụng những lời nói và hành động...
spot_imgspot_img
Tâm Lý Học
Shivan Do

9 thủ thuật tâm lý đề phòng người khác thao túng...

Bạn biết phải làm gì nếu có người khiến bạn đặt câu hỏi cho quyết định của chính mình và cố đẩy bạn đứng...
Shivan Do

HIỆU ỨNG THAO TÚNG TÂM LÝ “GASLIGHTING”

Gaslighting là một hình thức thao túng tinh thần, trong đó người thao túng (thợ gas) sử dụng những lời nói và hành động...
Shivan Do

Phương pháp tẩy não – Nghệ thuật kiểm soát và thao...

Những kẻ tẩy não tốt nhất trên thế giới chắc chắn là cha mẹ của chúng ta. Mỗi chúng ta đều có vấn đề...