Shivan's Photo gallery

Sự đa dạng quan điểm về một bức ảnh cho thấy rằng tác phẩm ấy là mới mẻ, phức tạp và sinh động. - Shivan Do

Ảnh Boudoir

Sexy Trong Nhà

ẢNH ĐEN TRẮNG

B&W

ẢNH CHÂN DUNG

Huyền bí

ẢNH NGHỆ THUẬT

Nude & Sexy

Theo dõi Shivan Do

Quan điểm về nghệ thuật của Shivan

Nghệ sỹ là người tạo ra cái đẹp - Shivan là người đi tìm cái đẹp. Biểu lộ nghệ thuật và che giấu nghệ sỹ là mục đích của Shivan