Service by Shivan Do

Có những lúc mệt mỏi với sự đen tối không đấy của tâm hồn con người, có những lúc bật cười với sự hài hước đặc biệt, có những lúc xao lòng với nỗi đau đằng sau nụ cười nào đó. Nhưng, trên tất cả, là niềm hạnh phúc vì đã tạo ra những điều tuyệt đối cần thiết chỉ vì mê nó đến cùng cực.

TƯ VẤN MỐI QUAN HỆ

KHÓA HỌC TÁN GÁI

VIẾT THEO YÊU CẦU